Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

Városi közgyulés: Elfogadták az átszervezést

 

Az ülés elején a képviselők tájékoztatót hallhattak Győr város fogyasztóvédelmi helyzetéről, amelyet a testület egyhangúlag elfogadott.

A második napirendi pont a hivatali átszervezésvolt. Dr. Papp László jegyző mintegy egyórás előadásában vázolta fel a változtatás hátterét, céljait és folyamatát. Hangsúlyozta, az átszervezés célja a hatékonyság, az eredményesség és az ügyfélbarát hivatal kialakítása. A folyamat egy több hónapos előkészítő munkával kezdődött, amikor megtörtént az átvilágítás. A jegyző átvizsgálta a jegyzőkönyveket, szabályzatokat, ÁSZ jelentéseket, könyvvizsgálói jelentéseket, a munkaköri leírásokat, a szerződéseket. Személyesen is felkereste az egyes irodákat, és tájékozódott a munkakörülményekről.

A jegyző egyenként számba vette az irodákat, és beszélt azok hiányosságairól, illetve erősségeiről is. A megoldásra váró problémák között szerepel a jelenlegi adóiroda és a közigazgatási iroda anyakönyvi csoportjának ügyfélfogadójának átalakítása, hogy biztosított legyen a megfelelő adatvédelem. Több irodánál arra a megállapításra jutott, hogy a korábbi létszámcsökkentések miatt erőltetett munkát kell végezniük az ott dolgozóknak. A jegyző kiemelte, terveik szerint a 369 fős létszámon nem kívánnak változtatni, de ez tulajdonképpen emelést takar, mert a korábbi csökkentések miatt vannak betöltetlen státusok. Ugyancsak a hiányosságok között említette a város informatikai rendszerét, amely jelentős fejlesztésre szorul. Dr. Papp László több iroda esetében is külön dicsérte az ott folyó megalapozott szakmai munkát.

A jegyző kifejtette, az átszervezés során visszavonják a középvezetők megbízását, és nekik köztisztviselői állást ajánlanak fel. A munkavállalónak öt nap áll rendelkezésre, hogy eldöntse, elfogadja-e a felkínált állást. A folyamat során kiadják az új munkaköri leírásokat is, amelynek célja, hogy teljességgel lefedje azt a 3300 feladatkört, amivel a hivatal foglalkozik. Ezután kitért az új struktúrára is, amelyben a jelenlegi 18 iroda helyett 11 osztály fog muködni, a mostani 26 helyett pedig 18 csoport dolgozik majd. (erről részletesen ITT)

A vita során az ellenzéki képviselők többször is kérték, hogy a téma fontosságára való tekintettel két lépcsőben tárgyalják azt. Véleményük szerint – bár az ülésen elhangzott jegyzői kiegészítés kimerítő volt, előzetesen kevés információt tartalmazó anyagot kaptak. Kritikaként fogalmazódott meg, a muvelődési osztály elnevezés is. Dr. Németh Viktor javaslatát, hogy az osztály nevét változtassák oktatási és kulturális osztályra, a polgármester befogadta. Az ellenvélemények között szerepelt az is, hogy húszmilliós megtakarítással számolnak, pedig az átalakítás mindig többletköltséggel jár. A jegyző válaszában elmondta, az első évben valóban nem jelentkezik a megtakarítás, hiszen a középvezetőkből lett köztisztviselőket hat hónapig a korábbi javadalmazása illeti, illetve az esetleges végkielégítések is ide tartozhatnak. Hozzátette azonban, hogy a megtakarítás hosszú távon érzékelhető majd. A vita után a közgyulés 22 igen, 9 nem és két tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

Az ülésen fontos téma volt még az iparosított technológiával épült lakóépületekenergiatakarékos felújításának támogatásáról szóló rendelet módosítása, amelyet egyhangúlag fogadott el a közgyulés. A közgyulés tárgyalta az önkormányzat közoktatási intézményeinek kötelező felvételi, átvételi kötelezettségét rögzítő önkormányzati rendelet koncepcióját is, ahol nyolc pontban határozzák meg azt a sorrendet, amelynek alapján a gyerekek felvételt nyerhetnek az óvodákba, általános iskolákba. Változás, hogy a nem győri gyermekek felvételi kérelmükhöz csatolniuk kell a lakóhelyük szerinti önkormányzat polgármestere és a szülők nyilatkozatát a kölcsönös tájékoztatásról. Ennek lényege, hogy mielőtt a család úgy dönt, hogy a gyermek nem a településén jár majd iskolába, előtte legalább egyszer konzultáljon a település vezetőjével. Ottófi Rudolf alpolgármester már az előző közgyulésen is hangsúlyozta, a kistérségek iskolái nagy veszélyben vannak, a megszunés réme fenyegeti őket. „Ahol az iskola megszunik, ott ez a közösség felbomlásához vezethet.” Ezért kell megadni a lehetőséget, hogy a helyi közösségek vezetői elmagyarázhassák a szülőknek, legalább az alsó tagozatos diákok maradjanak meg helyben. Az előterjesztést a testület 31 igen és 0 nem szavazat mellett fogadta el.

A közgyulés valamennyi napirendi pontját INNEN elérheti.