image
image
image
image
image
image
image
image

Négyszáztizennyolc sikeres felvételiző a győri pótjelentkezésen

A győri Széchenyi István Egyetem idei nyári pótfelvételijére 454-en adtak be jelentkezési lapot. Ez statisztikailag megegyezik az egyetem elmúlt évi adataival. A Széchenyi István Egyetem által meghatározott felvételi követelmények alapján a jelentkezők közül 418 fő kap a napokban „felvételt nyert” levelet. Országos százalékos összehasonlításban – a nagy intézmények közül – az ELTE és a BME után a Széchenyi István Egyetem tudta legjobban feltölteni a júliusi felvételi eljárásban az első évre felvettekkel a kapacitását.

A nappali tagozatra sikerrel bekerült 159 fő közül 23-an, 88-as ponthatárral a gazdálkodási és menedzsment szakra kaptak beiratkozási lehetőséget. A 10 jogász-jelölt felvételi eredménye legkevesebb 95 pont volt. A nemzetközi tanulmányok szakon még 16 fő tanulhat, nekik minimum 92 pontot kellett hozniuk a sikeres győri felvételhez. Az építőmérnöki képzés nappali tagozatához 15-en, a levelezőhöz 9-en csatlakozhatnak.

A közszolgálati képzésen 8 fő, minimálisan 102 ponttal, a nemzetközi tanulmányokon 16 fő 92 ponttal vagy jobb eredménnyel, a kereskedelem és marketingen 14 fő legkevesebb 89 ponttal kezdheti tanulmányait. A közlekedésmérnöki szak 16 fővel, a mérnök informatikus 8 fővel bővülhet. A villamosmérnöki BSc szakon 6 új hallgató kap beiratkozási lehetőséget. Az ápolási és betegellátási képzésre 11-en pályáztak sikerrel, nekik minimálisan 90 pontot kellett elérniük. Az ezévi sláger szaknak számító egészségügyi szervező (egészségbiztosítási illetve egészségturizmus szakirányára) most négyen kerültek be.

A „póton” levelező tagozaton legtöbben, 46-an a gépészmérnöki szakon kezdhetik tanulmányaikat. Az internet alapú távoktatási szakok közül a közlekedésmérnökin 36-an, a gazdálkodási és menedzsmentben 37-en, a levelező kézések közül a mérnök informatikuson 17-en, a muszaki menedzseren 10-en, a villamosmérnökin és a nemzetközi igazgatásin is 8-an kapnak beiratkozási lehetőséget. A jogász levelezőn 33 fő indulhat a jogi doktori címért.

A gazdálkodási egyetemi kiegészítő képzésben a nappali tagozaton öten, a levelezőn 12-en kapnak lehetőséget az egyetemi diploma megszerzésére.

A most első alkalommal induló mechatronikai mérnöki mesterszak a levelezőn 11 fővel bővül. A győri zenemuvészeti képzésben a Varga Tibor Zenemuvészeti Intézet egy fennmaradt helyére három pályázat érkezett, s a gitár szakra pályázó felelt meg a követelményeknek.

A győri azon kevés egyetem közé tartozik, ahol a rendes felvételi eljárásban és a póton az elmúlt évivel megegyező volt a 2007-es jelentkezők és a jelentkezések száma, miközben országosan 20 százalék volt a csökkenés. Az egyetem képzéseit ez évben is az arányos jelentkezés jellemezte. Így minden szakon az előzetesen tervezett létszámmal indulhat a képzés. Országos százalékos összehasonlításban – a nagy intézmények közül – az ELTE és a BME után a Széchenyi István Egyetem tudta legjobban feltölteni az első évre felvettekkel a kapacitását.

A győriek a pótjelentkezés során további lehetőségeket kínáltak a nappali, a levelező- és a távoktatási tagozatokon, s így a pótra jelentkezettek és a felvettek száma azonos az elmúlt évi adatokkal. – számolt be Winkler Csaba, az egyetem sajtótitkára.