image
image
image
image
image
image
image
image

Javaslattételi felhívás

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 11/2013. (II. 22.) Önkormányzati rendelet alapján

 

„Győr Sportjáért”

kitüntető díjakat

adományoz a 2019. évben is.

 

„Győr Sportjáért” díj adományozható azon személynek, aki

a., kiemelkedő munkájával, eredményével környezetében megbecsülést szerez

aa) Győr város sportéletében vagy

ab) az intézmények, a sportszervezetek vagy sporttal foglalkozó civil szervezetek sporttal kapcsolatos tevékenységével kapcsolatban, vagy

b) sporttal kapcsolatos tevékenysége révén Győr hírnevét gyarapítja.

 

A díj évente legfeljebb 2 fő elismerésre javasolt részére adományozható.

 

A kitüntetettek díszes oklevelet, emléktárgyat kapnak és pénzjutalomban részesülnek.

 

A díjak átadására a 2019június 15-ig bezárólag ünnepélyes keretek között kerül sor.

 

Az elismerés adományozására javaslatot tehet:

a polgármester, a Közgyűlésben mandátummal rendelkező önkormányzati képviselő, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján, valamint párt győri szervezete azzal, hogy elismerési fajtánként és alkalmanként legfeljebb egy jelöltet ajánlhatnak.

Javaslatot tehet továbbá:

a Közgyűlés illetékes bizottsága, a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége, az Önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény.

 

A díj adományozására vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell:

a)      a javaslatot tevő személy nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét,

b) az elismerésre javasolt nevét vagy megnevezését, lakcímét vagy székhelyét, foglalkozását vagy tevékenységi körét,

c)      az elismerésre javasolt életútjának, munkásságának, teljesítményének, tevékenységének ismertetését, valamint

d)      az elismerés megjelölését és részletes indokolását.

 

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály vezetőjéhez kell benyújtani (9021 Győr, Városház tér 1.)

 

Beérkezési határidő:

-          személyesen:  2019. április 26. 12.00 óra

-          postai úton:   2019. április 27-i postafelvételi bélyegzővel ellátva.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhető:

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály (9021 Győr, Városház tér 1.), valamint a 96/500-220-as telefonszámon.

A javaslattétel benyújtását segítő adatlap letölthető ide kattintva! A vonatkozó önkormányzati rendelet innen elérhető! A személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztató innen letölthető.

 

Győr Megyei Jogú Város Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály